Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Descriere

Relief, clima, fauna

Relief

Teritoriul comunei Nalbant sesuprapune peste o zonă bine definita din punct de vedere geografic, reunind întregul curs al râului Taita si o parte din valea Telitei. Relieful comunei face parte din ramura de sud a dealurilor delimitate de cele doua râuri, cuprinzând următoarele principale unităţi, cu o altitudine de maxim 200m: Dealurile Chetelpe Mare, Chetelpe Mica, Saritepe, Carasanu Mare si Carasanu Mic, Izmail Bair, Uzum Bair, Cartal Bair. Localităţile componente ale comunei se afla la nivelul zonei de contact dintre Dealurile Niculitelului, Dealurile Tulcei si Podisul Babadagului, pe un relief relativ plan. Vegetaţia este determinata de încadrarea in zona de stepa iar in ceea ce priveşte caracteristicile pedologice acestea prezintă următoarele categorii majore: cernoziomuri -46%, soluri balane – 18%, cenusii de padure – 7,5%, cernoziomuri levigate si rendzine.
 Satul de reşedinţă al comunei cu acelaşi nume, Nalbant este aşezat pe valea Tăiţei (Taiţa Mică), la circa 27 km SV de municipiul Tulcea, în partea de nord a unei largi depresiuni denumita Cataloi – M. Kogălniceanu – Satu Nou. Vatra satului, de tip adunat, cu o textură neregulată, este suprapusă peste o zonă de dealuri joase (50 -100 m) care coboară spre SE, fiind o prelungire a dealurilor din Podişul Niculiţelului. Satul Trestenic este situat la 4 km NV de centrul reşedinţei, în apropierea obârşiei pârâului Tăiţa. Vatra sa, de tip adunat, cu o textură neregulată, se extinde pe un relief de dealuri joase (100-200 m), pe alocuri destul de accidentat, fiind dominată de dealurile Cartalu (235 m) la N şi Câzlaru (218 m) la E. Satul Nicolae Bălcescu , este amplasat pe valea Taiţei, la circa 7 km SV de centrul de comună, la o intersecţie de căi de comunicaţie. Spre N este străjuit de dealurile din podişul Niculiţelului (Tătarului – 219 m) iar spre S de dealul Cazu Mare (191 m) din Podişul Babadagului. Vatra satului, de tip adunat, are o formă neregulată, cu textură haotică, existând tendinţa de răsfirare spre periferie, de-a lungul axelor de comunicaţie.

Clima


Din punct de vedere climatic, teritoriul comunei Nalbant se subscrie climatului temperat continental având următoarele caracteristici majore ale parametrilor climatici : temperatura medie anuală de +11 grade celsius, temperatura minimă absoluta – 25 grade celsius, temperatura maxima absoluta + 37, 5 grade celsius. In ceea ce priveşte precipitaţiile, media anuala este de 430 mm.

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.