Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Economie

Industria si comerțul

Resursele de subsol

Triasicul inferior, reprezentat prin conglomerate, gresii cuartitice, şisturi argiloase, calcare, este reprezentat prin corpuri mici, aflate la câteva sute de metri sud de satul Nalbant, şi la limita sudică a localităţii Nicolae Bălcescu. Resursele rocilor amintite sunt în cantităţi mici. Triasicul mediu este mai bine răspândit, formând în zonele deluroase corpuri mai mari. Acestea sunt constituite din calcare şi calcare dolomitice fin granulare, intens diaclazate, slab stratificate. Resursele sunt mari, iar condiţiile de exploatare favorabile. Triasicul superior este reprezentat doar prin formaţiuni de vârste carniana şi noriana. Formaţiunile carniene sunt constituite din calcare cu accidente silicioase şi marnocalcare.
    
  Formaţiunile noriene se găsesc în marginea nord-vestică a localităţii Nicolae Bălcescu, dar mai ales în împrejurimile localităţii Trestenic, la 1 km est ori începând din marginea nordică a satului. Ele alcătuiesc aşa numitele Strate de Nalbant, formate din gresii şi argilite. Resursele zonei sunt imense, putând fi exploatate în bune condiţii. Toate varietăţile de calcare pot fi utilizate atât ca piatră naturală pentru drumuri, cât şi ca material de construcţie. Varietăţile policrome triasice medii şi cenomaniene prezintă însuşiri adecvate utilizării ca roci ornamentale, sub formă de plăci lustruite şi şlefuite pentru placaje interioare şi exterioare, dale pentru pardoseli etc. Pentru zidării sunt indicate calcarele cenomaniene şi cele coniaciene. Resursele estimate de calcare sunt impresionante, mai ales cele din zona Nalbant – Nicolae Bălcescu, unde rocile carbonatice triasice, precum şi cele cretacice, care formează relieful colinar din jurul localităţilor menţionate, prezintă însuşirile necesare spre a fi utilizate ca piatră naturală pentru întreţinerea drumurilor şi în construcţii, sau ca materie primă pentru industria materialelor de con¬strucţii. Ele pot fi valorificate în condiţii eficiente datorită condiţiilor de exploatare favorabile şi căilor de acces aflate în stare bună. 
   
  Depozitele de vârsta pleistocenă medie şi superioară sunt omniprezente pe teritoriul comunei şi sunt reprezentate prin depozite loessoide. Având de la mai puţin de 1 m la peste 15 m grosime, ele prezintă resurse enorme şi condiţii de exploatare ideale. Tot în cuaternar, dar relativ recent, cu vârsta Holocen superior, datează nisipurile şi pietrişurile din albia Taitei, cu resurse apreciabile. 

Exploatările de substanţe minerale solide

 În toate cele trei localităţi ale comunei se găsesc şi s-au extras roci. În zona localităţii Nalbant au existat exploatări de gresie şi calcar. Gresia a fost obţinută din cariere aflate la marginea localităţii, la 16 km depărtare de staţia CFR Cataloi. Roca este calcaroasa, gălbuie, compactă, şistoasa, dură şi se află în alternanţă cu roci argiloase. A fost utilizată pentru construirea fundaţiilor la case şi ca piatră spartă pentru întreţinerea drumurilor locale.

 La 5 km vest de localitate s-a extras şi un calcar vineţiu deschis, slab stratificat, fin granular şi intens diaclazat, care a fost folosit pentru construcţii locale şi ca piatra pentru întreţinerea drumurilor. În împrejurimile localităţii Nicolae Bălcescu s-au valorificat calcare şi gresii. Calcarul compact s-a valorificat la prepararea varului, iar celelalte varietăţi ca piatră pentru construcţii şi pavaje sau ca piatră spartă pentru întreţinerea drumurilor. Lângă localitatea Trestenic s-au exploatat calcare şi gresii. Calcarul provenea din Cariera Dandil-Tepe, aflata la est de localitate şi la 5 km de sosea. Este deschis la culoare sau roşietic, marmorat sau brecios. S-a extras sporadic şi s-a întrebuinţat ca piatră pentru întreţinerea drumurilor. La est de Trestenic, în Dealul Ghel-Tepe, s-a exploatat în carieră o gresie calcaroasă care sta peste şisturi calcaroase, aceasta fiind utilizată pentru diverse scopuri, la nivel local.

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.