Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Strategii de dezvoltare

Analiza SWOT

Analza SWOT a comunei Nalbant

       

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 

 • Localizarea centrala a comunei la nivel de judeţ, la o distanta de 25 de km fata de Tulcea si 100 km fata de Constanta.
 • Fertilitate ridicată a solurilor si pretabilitatea dezvoltării culturilor de vita de vie, pomi fructiferi si legume
 • Prezenta resurselor naturale semnificative de subsol – depozitele de piatra Başichioi şi de gresie calcaroasa
 • Forţa de munca relativ numeroasa (cca 1000 persoane apte de munca la nivel de comuna)
 • Infrastructura rutiera extinsa relativ la nivelul întregii zone locuite a comunei.
 • Prezenta resurselor de turism :pădurea de la Trestenic, Izvorul Tămăduirii,
 • Existenta Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, concentrată pe sectoare specifice
 • Existenta unor izvoare cu ape minerale
 • Existenta unor situri arheologice semnificative
 • Existenta unor terenuri ce pot fi concesionate pentru diverse scopuri economice si atragere de investitori la nivel de comuna

 

 • Lipsa personalului specializat pentru atragerea de finanţări comunitare si gestiune de proiecte
 •  Dezvoltarea slaba si parţiala  a serviciilor de utilitate publică
 • Infrastructura  rutiera de bază parţial dezvoltata
 • Infrastructura de sănătate si culturala deficitara
 • Risc ridicat de inundaţii si predominanta precipitaţiilor cu caracter neregulat dăunătoare agriculturii
 • Pondere mare a persoanelor ocupate in agricultura (aproximativ 75%) si grad de calificare redus
 • Migrarea forţei de muncă si grad ridicat de îmbătrânire a populaţiei
 • Lipsa programelor de reorientare profesionala si de educare si formare a tinerilor.
 • Infrastructură rutiera nerentabilă cu un număr ridicat de km de drum cu pământ 
 • Slaba utilizare a suprafeţelor de pădure si a luciului de apa
 • Slaba productivitate a sectorului agricol
 • Izolarea satului Trestenic

 

OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

 • Dezvoltarea turismului natural si cultural – de tip pelerinaj
 • Atragerea de investiţii în agricultură
 • Atragerea de investiţii in domeniul energiei eoliene
 • Atragerea de investiţii pentru valorificarea resurselor locale specifice de subsol
 • Reorganizarea producătorilor agricoli in asociaţii
 •  Existenta planurilor strategice la nivel naţional si regional

 

 

 • Eşuarea în încercarea de racordare la conducta de gaz ce tranzitează la 1 km distanta teritoriul comunei
 • Calificarea forţei de muncă neadaptată la cerinţele actuale
 • Mediu investiţional cu atractivitate in declin si dezvoltare lenta
 • Fonduri insuficiente pentru realizarea si susţinerea unor proiecte majore de infrastructură
 • Nivel de trai scăzut si grad de sărăcie in accentuare

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.