Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Situații de urgenta

ISU Delta

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,DELTA" al judetului Tulcea

  Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,DELTA” al judetului Tulcea a fost infiintat incepand cu data de 15.12.2004, conform Hotararii Guvernului nr. 1492/09.09.2004, prin unificarea Grupului de Pompieri DELTA al judetului Tulcea cu Inspectoratul Judetean de Protectie Civila Tulcea. Este o structura specializata, destinata sa execute misiuni de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta. Functioneaza ca serviciu deconcentrat in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta si face parte din fortele de protectie ale Sistemului de securitate si aparare nationala si din subsistemul local de management al situatiilor de urgenta. 

       Potrivit art. 26 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005:

Serviciile de urgenta profesioniste au urmatoarele atributii principale:

a) organizeaza si desfasoara activitati specifice de prevenire a situatiilor de urgenta;

b) participa la identificarea, inregistrarea si evaluarea tipurilor de risc si a factorilor determinanti ai acestora si intocmesc schemele cu riscurile teritoriale din zonele de competenta, pe care le supun aprobarii prefectilor;

c) exercita coordonarea, indrumarea si controlul tehnic de specialitate al activitatilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta;

d) acorda asistenta tehnica de specialitate privind gestionarea situatiilor de urgenta;

e) monitorizeaza prin centrele operationale evolutia situatiilor de urgenta si informeaza operativ prefectii si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

f) planifica, organizeaza si desfasoara pregatirea pentru raspuns, in cazul situatiilor de urgenta, a subunitatilor de interventie din subordine;

g) fac propuneri comitetelor pentru situatii de urgenta si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta privind gestionarea si managementul situatiilor de urgenta;

h) urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si de cooperare specifice tipurilor de riscuri;

i) asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor si urmaresc mentinerea legaturilor de comunicatii intre centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, precum si cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;

j) centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si le inainteaza organismelor si organelor abilitate;

k) gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta din zonele de competenta;

l) indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind gestionarea situatiilor de urgenta, prevazute de lege sau stabilite de organismele si organele abilitate.

  Conform prevederilor art. 11 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste publicata in Monitorul Oficial nr. 885 din 28 septembrie 2004, Inspectoratul indeplineste urmatoarele atributii principale:

a) planifica si desfasoara inspectii, controale, verificari si alte actiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale si stabileste masurile necesare pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor;

b) elaboreaza studii, prognoze si analize statistice privind natura si frecventa situatiilor de urgenta produse si propune masuri in baza concluziilor rezultate din acestea;

c) desfasoara activitati de informare publica pentru cunoasterea de catre cetateni a tipurilor de risc specifice zonei de competenta, masurilor de prevenire, precum si a conduitei de urmat pe timpul situatiilor de urgenta;

d) participa la elaborarea reglementarilor specifice zonei de competenta si avizeaza dispozitiile in domeniul prevenirii si interventiei in situatii de urgenta, emise de autoritatile publice locale si cele deconcentrate/descentralizate;

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.