Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Economie

Infrastructura

Drumuri

In ceea ce priveşte suprafaţa locuibilă si nivelul utilităţilor publice comuna prezintă următorii parametri ( Sursa: INS , Fisa localităţii – Judeţul Tulcea – anul 2009):
 Locuinţe existente: 911 locuinţe, din care 37 locuinţe proprietate de stat si 874 locuinţe proprietate privata
 Suprafaţa locuibilă : 38 612 m2 , din care 1813 suprafaţa locuibilă proprietate de stat si 36799 mp suprafaţa locuibilă proprietate privată
 Lungimea totala a reţelei de distribuţie a apei potabile : 11.6 km
 Cantitatea de apa distribuită consumatorilor : 29 mc

Drumuri
Reţeaua rutiera a comunei Nalbant cunoaşte următoarele aspecte relevante:
 Distanta fata de Municipiul Tulcea : 25 km
 DN 22A – străbate teritoriul comunei pe direcţia NE-SV, pe o distanta de 11,1 km si asigura legătura comunei cu Tulcea si Bucureşti.
 DN 22F : Horia –Nalbant – străbate teritoriul comunei pe direcţia V-E, pe o distanta de 3,9 km si asigura legătura comunei cu oraşele : Macin , Brăila, Galaţi.
 DJ 229 Niculitel – Valea Teilor – Intersecţie Izvoarele – Nicolae Balcescu – Intersecţie Zebil – Sarichioi străbate teritoriul comunei pe direcţia NV-SE, pe o distanta de 4,5 km, si a beneficiat de lucrări de plombare a asfaltului (2009) si va fi supus unui proiect de reabilitare in perioada 2010-2012.DC 57 – străbate teritoriul comunei pe o distanta de 4 km si asigura legătura Nalbant – Trestenic, necesitand identificarea unor resurse financiare pentru reabilitare.
Reţeaua stradală din intravilanul localităţilor comunei însumează 22,00 km din care:
Nalbant – 7,32 km, Nicolae Balcescu – 4, 82 km si Trestenic – 9,85 km. Autorităţile locale au iniţiat demersuri de identificare surse de finanţare si realizare documentaţie tehnică pentru reabilitarea reţelei stradale, la mometul actual un număr de 2 km din străzile satului Trestenic fiind pietruite.

Gestionarea deşeurilor

Comuna are un sistem de bază de management al deşeurilor, gestiunea acestora fiind cuprinsă într-un contract de prestări servicii-salubritate cu o societate ce colectează deşeuri. La aceasta se adaugă rampele de gunoi din fiecare localitate şi cele 4 gropi de gunoi. Nu există operatori economici care să reintroducă resursele în circuitul economic prin reciclarea/valorificarea deşeurilor. Nu există nici o iniţiativă a autorităţilor locale pentru un proiect de eficientizare a managementului deşeurilor în localităţi.

Apa şi canalul

Comuna Nalbant nu dispune în prezent de un sistem de canalizare si nici de o staţie de tratare a apei. In ceea ce priveşte sursa de alimentare cu apă, aceasta reprezintă cele 28 de captări subterane, reţeaua de distribuţie fiind in sistem centralizat, la nivelul anului 2009 fiind de aproximativ 29% finalizat in satul Nicolae Bălcescu si 80% in localitatea Nalbant.

Alimentarea cu energie electrică

 La nivelul comunei Nalbant sistemul de alimentare cu energie electrica acoperă in proporţie de 100% teritoriul comunei, neavând insa toate echipamentele din posturile de transformare modernizate si nici o calitate corespunzătoarea a iluminatului public la nivelul celor 3 sate componente.

Comunicaţii

Comunicaţiile sunt acoperite pe toate căile: telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, internet. Populaţia beneficiază într-un grad redus de aceste mijloace: 20% telefonie fixă, 60% telefonie mobilă, 50% televiziune prin cablu şi aproximativ 20 de utilizatori au conexiune la internet( date la nivelul anului 2010).

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.