Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Economie

Mediul de afaceri

Investitii Comuna Nalbant

Potenţialul economic al comunei Nalbant este susţinut in primul rând de activitatea agricola, reprezentata de cultura plantelor si creşterea animalelor, având la baza in primul rând calitatea ridicata a terenurilor, din punctul de vedere al tipului predominant si al fertilităţii ridicate. Sectoarele ce ar putea genera dezvoltarea sunt, în percepţia locală, următoarele: agricultura, industria prin exploatarea carierei si dezvoltarea energiei eoliene prin exploatarea potenţialului eolian si dezvoltarea turismul prin valorificarea potenţialului turistic oferit de zona forestieră şi cel de tip pelerinaj, la Izvorul Tămăduirii. 

Cel mai atractiv factor din comunitate pentru potenţialii investitori rămâne prezenţa forţei de munca ieftine. Starea infrastructurii rămâne un factor descurajant pentru investiţii, iar lipsa unui specialist în cadrul Primăriei, care să vină în întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri, constituie de asemenea un impediment în dezvoltarea acestuia. IMM-urile sunt percepute însă ca un factor activ în dezvoltare, întrucât creează locuri de muncă şi pot duce la creşterea nivelului de trai din comună. Astfel, perspectiva unei colaborări mai strânse între mediile public şi privat este dezirabilă. Domeniile aflate în prezent în declin sunt agricultura, zootehnia şi sectorul serviciilor. De-a lungul ultimilor 3 ani, mediul de afaceri a rămas neschimbat. Dinamica economică a localităţii în ultimii ani poate fi caracterizată prin stabilitate, fără creşteri sau declinuri semnificative.

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.