Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Organizare

Taxe si impozite

Încasarea de taxe şi impozite se poate face în numerar şi la ghişeele CEC BANK

Ministerul Afacerilor Interne vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele CEC Bank.

Ministerul Afacerilor Interne vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele CEC Bank.

CEC Bank a lansat o facilitate prin care persoanele fizice pot plăti gratuit impozite, contribuţii, taxe şi alte venituri către bugetul de stat, bugetele locale şi alte bugete. Plăţile pot fi efectuate în nume propriu sau în numele altor persoane fizice plătitoare – caz în care se vor prezenta datele de identificare ale acestora. Operaţiunile de plată se pot efectua atât prin ordin de plată intrabancar, în unităţile CEC Bank, cât şi prin serviciul de Internet Banking al Băncii. O aplicaţie informatică specializată se poate descărca gratuit de la adresa de internet www.mfinante.ro. Mai multe detalii pot fi obţinute în orice unitate CEC Bank, apelând gratuit Serviciul suport clienţi la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul de Internet al Băncii, www.cec.ro.

Plata taxelor şi a impozitelor se poate face şi online doar pentru instituţiile publice care sunt înrolate în sistemul “Ghişeul.ro”. Lista instituţiilor înrolate se actualizează constant. (vezi aici: lista instituţii înrolate)
Plătește online impozite şi taxe

Formulare Taxe şi Impozite

Documente word

 1. Chitanţa pentru creanţele bugetelor locale
 2. Certificat de atestare fiscalã pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local
 3. Certificat de atestare fiscalã pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local
 4. Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
 5. Cerere entru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local
 6. Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile
 7. Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
 8. Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
 9. Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003
 10. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003
 11. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren in cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003
 12. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003
 13. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei/impozitului asupra mijloacelor de transport în cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice
 14. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei/impozitului asupra mijloacelor de transport pe apă în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice
 15. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei/impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
 16. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice
 17. Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003
 18. Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003
 19. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate
 20. Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
 21. Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local, în urma inspecţiei fiscale
 22. Decizie privind nemodificarea bazei de impunere
 23. Proces verbal de constatare a contravenţiei
 24. Anunţ individual pentru comunicarea prin publicitate
 25. Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate
 26. Proces verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
 27. Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
 28. Sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale
 29. Confirmarea de primire a debitelor
 30. Declaraţia specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă
 31. Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
 32. Declaraţie – decont privind sumele încasate reprezentănd taxa hotelieră
 33. Impozit pe spectoacole
 34. Proces verbal pentru stabilirea impozitului şi/sau taxei pe clădiri
 35. Proces verbal pentru stabilirea impozitului şi/sau taxei pe teren
 36. Proces verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport
 37. Proces verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
 38. Proces verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă
 39. Notă de plată
 40. Matricolă pentru evidenţa centralizată a impozitului pe clădiri, a taxei pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport
 41. Registru de rol nominal unic
 42. Registru de rol alte venituri
 43. Extras de rol
 44. Borderou desfăşurător al încasărilor
 45. Borderou de debite-scăderi
 46. Procesul verbal de verificare gestionară
 47. Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în stabilirea, constatarea şi controlul impozitelor şi taxelor locale
 48. Legitimaţie pentru funcţionarul public din compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale
 49. Ordin de serviciu
 50. Aviz de inspecţie fiscală
 51. Invitaţie
 52. Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri
 53. Proces verbal de inspecţie fiscală
 54. Notă explicativă
 55. Declaraţie contribuabil
 56. Punct de vedere al contribuabilului la constatările inspecţiei fiscale
 57. Raport de inspecţie fiscală
 58. Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală
 59. Dispoziţie de urmărire
 60. Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii
 61. Inştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale
 62. Cerere compensare
 63. Cerere restituire
 64. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local
 65. Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
 66. Certificat de nomenclatură stradală şi adresă
 67. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări
 68. Autorizaţia de foraje şi excavări
 69. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
 70. Autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
 71. Cerere pentru eliberarea certificatului de producător
 72. Declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire
 73. Titlu executoriu
 74. Proces verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu
 75. Somaţie
 76. Adeverinţă de primire a somaţiei
 77. Proces verbal privind comunicarea somaţiei
 78. Proces verbal de identificare bunuri imobile
 79. Somaţie privind executarea silită a bunurilor imobile
 80. Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii
 81. Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii
 82. Adresă de înfiinţare a popririi
 83. Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti
 84. Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorii
 85. Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorie asupra disponibilităţilor băneşti
 86. Inştiinţare poprire
 87. Decizie de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit
 88. Proces verbal de sechestru asupra bunurilor mobile
 89. Proces verbal de sechestru asupra bunurilor imobile
 90. Proces verbal de numire a administratorului sechestru
 91. Proces verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile
 92. Proces verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile
 93. Proces verbal de predare-primire
 94. Anunţ privind vănzarea pentru bunuri mobile
 95. Anunţ privind vănzarea pentru bunuri imobile
 96. Proces verbal de licitaţie pentru bunuri mobile
 97. Proces verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
 98. Document de vănzare-cumpărare pentru bunuri mobile sechestrate
 99. Proces verbal privind cheltuielile de executare silită
 100. Proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită
 101. Cerere pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite
 102. Proces verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite
 103. Procesul verbal de constatare a insolvabilităţii
 104. Proces verbal de declarare a stării de insolvabilitate
 105. Proces verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil
 106. Proces verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale
 107. Decizie de anulare a creanţelor

Click pentru a descarca documentele

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.