Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Servicii

Serviciul de apa

Contracte si H.C.L. privind serviciul public de alimentare cu apa al comunei Nalbant

Click pentru a descarca documentele

CONDIŢII DE CALITATE Şl LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Presiunea apei asigurata la ultimul nivel al condominiului este de                 (se trece valoarea
presiunii ce trebuie asigurata), la un consum de apa instantaneu de……………… (se trece consumul de
apa instantaneu, considerând factorul de simultaneitate din normele de proiectare).
Debitul de apa minim asigurat este de…………. l/s şi de………. mc/zi.
Gradul de asigurare în furnizare a alimentarii cu apa este de …. %/luna.
Gradul de asigurare în furnizare a serviciului de canalizare este de …. %/luna.
Cantitatea de apa meteorica preluată la canalizare lunar se calculează cu relaţia…………………………. 
Legislaţia şi normele tehnice aplicabile serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare pentru care se încheie contractul este data de Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.